Dane podstawowe

Przedszkole Publiczne Nr 14
Imię i nazwisko Dyrektora: Małgorzata Dobska-Szwarc
adres: ul. Hutnicza 3a, 87-800 Włocławek
Telefon: +4854 2361858
Poczta elektroniczna: przedszkole14wloclawek[at]wp[dot]pl
Strona internetowa: www.przedszkole14.wloclawek.pl
REGON: 910506420
Imię i nazwisko Inspektora ds. ochrony danych osobowych: Jadwiga Olejniczak
adres e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl
nr tel. 54 427-01-58

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 14 z siedzibą przy ul. Hutniczej 3a, 87-800 Włocławek, tel. 54 236 18 58; adres e-mail: przedszkole14wloclawek[at]wp[dot]pl.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jadwiga Olejniczak tel. 54 427 01 58; adres e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl.
  3. Dane osobowe dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i a 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
  5. Odbiorcami danych osobowych dziecka/podopiecznego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
  6. Dane osobowe dziecka/podopiecznego przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
  9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Przedszkolu Publicznym Nr 14 we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdania finansowe są opublikowane na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku.

http://cuw-wloclawek.rbip.mojregion.info/category/sprawozdania-finansowe/page/5

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>