Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-02-10 12:24:45 Budżet Przedszkola Publicznego Nr 14 we Włocławku na rok 2021 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki. Szczegóły
2 2020-10-21 08:37:12 Woźna w Przedszkolu Publicznym Nr 14 we Włocławku Szczegóły
3 2020-02-18 11:03:52 Majątek trwały Przedszkola Publicznego Nr 14 we Włocławku na rok 2019 Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki. Szczegóły
4 2020-02-18 10:57:17 Majątek trwały Przedszkola Publicznego Nr 14 we Włocławku na rok 2018 Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki. Szczegóły
5 2020-02-18 10:22:38 Budżet Przedszkola Publicznego Nr 14 we Włocławku na rok 2020 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki. Szczegóły
6 2019-08-28 09:50:48 Woźna w Przedszkolu Publicznym Nr 14 we Włocławku Szczegóły
7 2019-08-07 10:39:13 Woźny – dozorca w Przedszkolu Publicznym Nr 14 we Włocławku Szczegóły
8 2019-01-29 11:21:36 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku Zakres kontroli: kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia oraz przestrzegania wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia… Szczegóły
9 2019-01-29 11:18:43 ZUS O/Toruń Wydział Kontroli Płatników Składek Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: ZUS O/Toruń Wydział Kontroli Płatników Składek Zakres kontroli: Zgodny z upoważnieniem Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2017/2018 Termin kontroli: 08.05.2018r. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne do wglądu… Szczegóły
10 2019-01-29 11:09:41 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Zakres kontroli: Ocena pracy Dyrektora Przedszkola Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2017/2018 Termin kontroli: 25.01.2018r. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne… Szczegóły
« 1 2 3 »