Oświadczenia majątkowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2016 Małgorzata Dobska – Szwarc – Przedszkole Publiczne Nr 14 we Włocławku – Dyrektor Szczegóły