Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-28 09:50:48 Woźna w Przedszkolu Publicznym Nr 14 we Włocławku Szczegóły
2 2019-08-07 10:39:13 Woźny – dozorca w Przedszkolu Publicznym Nr 14 we Włocławku Szczegóły
3 2019-01-29 11:21:36 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku Zakres kontroli: kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia oraz przestrzegania wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia… Szczegóły
4 2019-01-29 11:18:43 ZUS O/Toruń Wydział Kontroli Płatników Składek Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: ZUS O/Toruń Wydział Kontroli Płatników Składek Zakres kontroli: Zgodny z upoważnieniem Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2017/2018 Termin kontroli: 08.05.2018r. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne do wglądu… Szczegóły
5 2019-01-29 11:09:41 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Zakres kontroli: Ocena pracy Dyrektora Przedszkola Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2017/2018 Termin kontroli: 25.01.2018r. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne… Szczegóły
6 2019-01-29 10:22:02 Budżet Przedszkola Publicznego Nr 14 we Włocławku na rok 2019 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki. Szczegóły
7 2018-11-06 10:33:11 Pomoc kuchenna w Przedszkolu Publicznym Nr 14 we Włocławku Szczegóły
8 2018-07-04 10:32:34 Majątek trwały Przedszkola Publicznego Nr 14 we Włocławku na rok 2017 Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki. Szczegóły
9 2018-05-09 12:36:12 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia… Szczegóły
10 2018-02-21 10:19:33 Budżet Przedszkola Publicznego Nr 14 we Włocławku na rok 2018 Informacje na temat zmian budżetowych znajdują się w siedzibie placówki. Szczegóły
« 1 2 »